Tuesday, September 11, 2012

Daily Email: 11 September 2012

Mahal ko.
Magandang umaga po sa iyo.
Mahal na mahal kita.
Lalo na at mansari din natin ngayon.
 
Sana po ay hindi ikaw pumasok.
Hindi ko po ito masyado hahabaan kasi dapat ay wala naman ikaw sa ofis ngayon.
Pero nonetheless e mahal na mahal pa din kita.
Ang gusto ko kasi mahal ay gumaling na ikaw.
Hindi ka po gagaling agad kung papasok ikaw kahit may sakit.
Kung liliban ka ng isang araw para magpagaling, mas mabilis ikaw makakabalik agad.
Saka halata naman sa opisina nyo na may sakit ikaw ngayon.
Ilang araw ka naman na po malamang inuubo.
Ayun po.
So sana po umabsent ikaw.
 
Hindi na kita pakakainin ng ice cream.
Kung sakali man ay hindi ko na din iyon ipapaubos sa iyo.
Iiwasan po kasi natin un mga makakadulot ng karamdaman sa iyo.
Mahal na mahal po talaga kita.
 
Salamat po sa baon mahal ha.
Masarap talaga lahat ng gawa mo.
Sana housewife na lang ikaw para hindi ka pagod tapos lagi tayo may oras.
 
Mahal na mahal po talaga kita.
Gusto kita nakikita lagi.
:)
Miss na po kita mahal ko.
Hapi mansari po let.
 

Robert Arevalo Jr.
SME - Continuous Improvement
Customer Care
Vodafone Qatar Q.S.C


11 September 2012
  
kit and her nurse
No comments:

Post a Comment